Họ đồ thị (Cm) : y = mx2 - 2(m - 1)x + m - 3 luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định có hệ số góc là giá trị

nào sau đây ?

A.

2

B.

-2

C.

1

D.

-1

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...