Hồ Chí Minh không viết thể loại nào sau đây?

A.

Văn chính luận

B.

Truyện và kí

C.

Tiểu thuyết

D.

Thơ

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...