Hồ Chí Minh không viết thể loại nào sau đây?

A.

Văn chính luận

B.

Truyện và kí

C.

Tiểu thuyết

D.

Thơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tiểu thuyết

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...