Hình vuông có mấy trục đối xứng?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Trong không gian, hình vuông có 5 trục đối xứng, đó là. Hai đường thẳng chứa hai đường chéo AC, BD Đường thẳng đi qua trung điểm của AB, CD và đường thẳng đi qua trung điểm của AD và BC Trục ngoại tiếp đường tròn ngoại tiếp hình vuông

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...