Hình vẽ nào sau đây mô tả bộ dụng cụ điều chế este CH3COOC2H5 trong phòng thí nghiệm?

          

                 (1)                                                     (2)

         

                (3)                                                      (4)

 

A.

(1).

B.

(3).

C.

(2).

D.

(4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

este CH3COOC2H5 được điều chế từ axit axetic và ancol etylic với xúc tác là axit H2SO4 đăc. Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với ancol và axit nên sẽ bay hơi trước, hơi este được dẫn vào ống nghiệm có chứa một ít nước và được làm lạnh để este ngưng tụ lại. Trong các hình trên chỉ có hình 3 là thỏa mãn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...