Hình vẽ nào sau đây mô tả bộ dụng cụ điều chế este CH3COOC2H5 trong phòng thí nghiệm?

          

                 (1)                                                     (2)

         

                (3)                                                      (4)

 

A.

(1).

B.

(3).

C.

(2).

D.

(4).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...