* Hình vẽ là mạch điện của điện kế nhiều thang đo: 0 - 0,1A, 0 - 1A, 0 - 10V và 0 - 100V.                                 

Cần đặt vị trí khóa P và Q thế nào đề đo hiệu điện thế 6V ?

A.

P - 2; Q - 1.

B.

P - 2; Q - 3.

C.

P - 1; Q - 1.

D.

P - 1; Q - 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

P - 2; Q - 3.

Dòng điện làm vôn kế nên Q - 3.

Để đo U = 6V nên chọn thang đo 0 - 10V.

Vậy P - 2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...