* Hình vẽ là mạch điện của điện kế  nhiều thang đo: 0 - 0,1A, 0 - 1A, 0 - 10V và 0 - 100V.                               

Cần đặt vị trí của khóa P và Q thế nào nếu dòng điện cần đo có độ lớn đến 0,5A ?

A.

P - 1; Q - 2.

B.

P - 1; Q - 1.

C.

P - 2; Q - 2.

D.

P - 2; Q - 1.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...