Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số:

                   

A.

y = 10x + 15.

B.

y = 10x + 5

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...