Hình tượng sóng trong bài thơ "Sóng" được xây dựng theo hướng phát triển:

A.

sóng nhớ bờ -> biểu hiện trái ngược nhau -> muốn ra bể - con nào chẳng tới bờ ...

B.

biểu hiện trái ngược nhau -> muốn ra bể -> con sóng nhớ bờ -> con sóng chẳng tới bờ -> muốn tan thành trăm con sóng nhỏ ...

C.

sóng nhớ bờ -> muốn ra bể -> biểu hiện trái ngược nhau -> con nào chẳng tới bờ ...

D.

biểu hiện trái ngược nhau -> con sóng nhớ bờ -> muốn ra bể -> con nào chẳng tới bờ -> muốn tan thành trăm con sóng nhỏ...

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...