Hình thức đấu tranh cao nhất mà Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3 - 1945 đưa ra là

A.

biểu tình thị uy.

B.

vũ trang du kích.

C.

bãi công, bãi thị.

D.

tổng khỏi nghĩa.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...