Hình tháp sinh thái có thể được biểu diễn bằng các đơn vị dưới đây trừ:

A.

số lượng.

B.

khối lượng (sinh vật lượng).

C.

kích thước.

D.

năng lượng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

kích thước.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...