Hình thành loài mới bằng cơ chế lai xa và đa bội hoá phổ biến ở:

A.

Động vật di chuyển.

B.

Động vật bậc thấp.

C.

Thực vật.

D.

Cả thực vật và động vật.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...