Hình thành loài mới bằng cơ chế lai xa và đa bội hoá phổ biến ở:

A.

Động vật di chuyển.

B.

Động vật bậc thấp.

C.

Thực vật.

D.

Cả thực vật và động vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thực vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...