Hình nào sau đây có công thức diện tích toàn phần là img1(chiều dài đường sinh img2 , bán kính đáy img3).         

A.

Hình chóp.

B.

Hình trụ.

C.

Hình lăng trụ.

D.

Hình nón.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hình nón có công thức diện tích toàn phần là img1

(chiều dài đường sinh l , bán kính đáy r)

Vậy đáp án đúng là: D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...