Hình lập phương có mấy mặt phẳng đối xứng ?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Hình lập phương ABCD A’B’C’D’ có 9 mặt phẳng đối xứng đó là Ba mặt phẳng trung trực của các cạnh AB, AD, AA’ Sáu mặt phẳng chứa 6 đường chéo của hình lập phương
Trac nghiem online - cungthi.vn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 3 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...