Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?   

A.

4 mặt phẳng

B.

3 mặt phẳng

C.

6 mặt phẳng.

D.

9 mặt phẳng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hình hộp chữ nhật có 3 mặt phẳng đối xứng.  

Vậy đáp án là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...