Hình chiếu của lực xuống 2 trục Ox và Oy () là

A.

Fx = F.sinα; Fy = F.cosα.

B.

Fx = F/sinα; Fy = F/cosα.

C.

Fx = F.cosα; Fy = F.sinα.

D.

Fx = F/cosα; Fy = F/sinα.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fx = F.cosα; Fy = F.sinα.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...