Hình bên trình bày vận tốc của vật phụ thuộc vào thời gian t. Từ hình vẽ suy ra quãng đường vật đi được trong 3 (s) đầu tiên bằng

A.

4 (m).

B.

6 (m).

C.

3 (m).

D.

2 (m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3 (m).

Đồ thị cho biết chuyển động của vật là chậm dần đều:

Vận tốc trung bình của vật:

           vtb=v0+v12=2+02= 1 (m/s).

Quãng đường vật thực hiện sau 3 (s):

          s = vtb.t = 1.3 = 3 (m).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...