* Hình bên là chu trình hoạt động của động cơ nhiệt có tác nhân là khí lí tưởng đơn nguyên tử.

Hiệu suất của chu trình trên là

A.

26%.

B.

30%.

C.

40%.

D.

34,8%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

26%.

Ta có: A = S1234 = 3p0 . 3V0 =9p0V0.

Q12 = nCvΔT12; nên Q12 = p0V0.

Q23 = nCpΔT23; nên Q23 = 30p0V0.

Vậy nhiệt lượng tổng cộng:

Q1 = Q12 + Q23 = p0V0.

Từ đây ta có hiệu suất:

= 26%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...