* Hình bên là chu trình hoạt động của động cơ nhiệt có tác nhân là khí lí tưởng đơn nguyên tử.

Hiệu suất của chu trình trên là

A.

26%.

B.

30%.

C.

40%.

D.

34,8%.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...