Hình ảnh cuối cùng kết thúc truyện Chiếc thuyền nghoài xa là hình ảnh nào?

A.

Hình ảnh gia đình hàng chài

B.

Màu hồng hồng của ánh sương mai

C.

Hình ảnh người đàn bà vùng biển bước ra khỏi tấm ảnh

D.

Hình ảnh bức tranh vẽ cảnh chiếc thuyền ngoài xa

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...