Hiệu ứng quang điện là một hiện tượng phát xạ điện tử gây ra bởi:

A.

Sự ion hóa trong một chất khí có áp suất kém.

B.

Sự va chạm của một phôtôn vối các phần tử chất khí.

C.

Sự chiếu sáng của một bản hay một lớp kim loại bằng một bức xạ ánh sáng phù hợp.

D.

Hai điện cực bằng kim loại đặt dưới một hiệu điện thế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sự chiếu sáng của một bản hay một lớp kim loại bằng một bức xạ ánh sáng phù hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...