Hiệu ứng quang điện chỉ có thể hiểu được dựa vào:

A.

Lí thuyết sóng điện từ của ánh sáng.

B.

Lí thuyết tương đối hẹp.

C.

Nguyên tắc kết hợp sóng.

D.

Không phải dựa vào lí thuyết sóng điện từ của ánh sáng, lí thuyết tương đối hẹp hay nguyên tắc kết hợp sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lí thuyết sóng điện từ của ánh sáng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...