Hiệu suất sinh thái là:

A.

Tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng.

B.

Tỉ số sinh khối trung bình giữa các bậc dinh dưỡng.

C.

Hiệu số sinh khối trung bình của hai bậc dinh dưỡng liên tiếp.

D.

Hiệu số năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng liên tiếp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...