Hiệu hai số là 6,1. Nếu số trừ gấp lên 4 lần thì được số mới hơn số bị trừ là 4,52. Số trừ ban đầu là:

A.

3,54

B.

2,655

C.

1,58

D.

6,32

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...