Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống tia Rơn-ghen là 200 kV. Coi rằng vận tốc ban đầu của electron bằng không. Tần số lớn nhất của tia Rơn-ghen mà ống đó có thể phát ra là:

A.

13.1018 Hz.

B.

20.1018 Hz.

C.

48.1018 Hz.

D.

34.1018 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

48.1018 Hz.

Tần số của tia Rơn-ghen lớn nhất tức là photon của nó có năng lượng lớn nhất. Khi đó động năng cực đại của electron chuyển hoàn toàn năng lượng của nó thành năng lượng photon. Mặt khác động năng của các photon được cung cấp bởi công của lực điện trường.

 eU = hfmax  1,6.10-19.200000 = hfmax.

 fmax = 48.1018 Hz.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...