Hiệu điện thế cực đại đặt vào hai đầu của một ống Rơn-ghen là bao nhiêu để nó có thể phát ra bức xạ có tần số lớn nhất bằng 1018 Hz?

A.

5 kV.

B.

6,7 kV.

C.

4,14 kV.

D.

3.54 kV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4,14 kV.

Tần số của tia Rơn-ghen lớn nhất tức là photon của nó có năng lượng lớn nhất. Khi đó động năng cực đại của electron chuyển hoàn toàn năng lượng của nó thành năng lượng của photon. Mặt khác động năng của các photon được cung cấp bởi công của lực điện trường.

  = 4,14.103 V = 4,14 kV.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...