Hiệp ước Maxtrích có hiệu lực từ khi nào?

A.

Ngày 1 - 1 - 2002

B.

Ngày 1 - 1 - 1999

C.

Ngày 1 - 1 - 1993.

D.

Ngày 7 - 12 - 1991.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngày 1 - 1 - 1993.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...