Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm nào và đến năm 2014 có bao nhiêu thành viên?

A. 1967, 9 thành viên.
B. 1968, 10 thành viên
C. 1967, 10 thành viên.
D. 1976, 10 thành viên.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967 và đến năm 2014 có 10 thành viên (sgk Địa lí 11 trang 106)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề ôn luyện THPT Quốc gia môn Địa lý - cungthi.vn - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...