Hiệp định Thương mại Việt Nam- Nhật Bản là:

A.

Điều ước quốc tế về quyền con người

B.

Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia

C.

Điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

D.

Tất cả đều sai

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...