Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia

A.

tự do.

B.

tự trị.

C.

tự chủ.

D.

độc lập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tự do.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...