Hiện tượng ưu thế lai là con lai F1.

A.

có kích thước lớn hơn bố mẹ, thường bất thụ.

B.

sinh trưởng nhanh nhưng khả năng chống chịu kém hơn bố mẹ.

C.

có sức sống hơn hẳn bố mẹ, năng suất cao, chống chịu tốt.

D.

có những phẩm chất tốt hơn bố mẹ, nhưng năng suất giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

có sức sống hơn hẳn bố mẹ, năng suất cao, chống chịu tốt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...