Hiện tượng quang học nào được sử dụng trong máy phân tích quang phổ?

A.

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

B.

Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

C.

Hiện tượng phản xạ ánh sáng.

D.

Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...