Hiện tượng quang điện tại bề mặt của một kim loại có thể bị ngừng lại nếu:

A.

Tăng khoảng cách từ bề mặt kim loại tới nguồn sáng kích thích lên gấp đôi.

B.

Giảm tần số của ánh sáng kích thích xuống 2 lần.

C.

Tăng tần số của ánh sáng kích thích lên gấp đôi.

D.

Giảm cường độ ánh sáng kích thích xuống 2 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giảm tần số của ánh sáng kích thích xuống 2 lần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...