Hiện tượng quang điện tại bề mặt của một kim loại có thể bị ngừng lại nếu:

A.

Tăng khoảng cách từ bề mặt kim loại tới nguồn sáng kích thích lên gấp đôi.

B.

Giảm tần số của ánh sáng kích thích xuống 2 lần.

C.

Tăng tần số của ánh sáng kích thích lên gấp đôi.

D.

Giảm cường độ ánh sáng kích thích xuống 2 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giảm tần số của ánh sáng kích thích xuống 2 lần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...