Hiện tượng quang điện ngoài là:

A.

Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi tấm kim loại khi tấm kim loại bị kích thích bằng nhiệt.

B.

Hiện tượng các tấm kim loại trở lên nhiễm điện dương khi chiếu ánh sáng có bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện của kim loại.

C.

Hiện tượng electron tự động tự bứt ra khỏi bề mặt kim loại mà không cần bất kì tác nhân nào.

D.

Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...