Hiện tượng quang điện là quá trình dựa trên:

A.

Sự phát sáng do các êlectron trong các nguyên tử nhảy từ những mức năng lượng cao xuống mức thấp hơn.

B.

Sự tác dụng của các êlectron lên kính ảnh.

C.

Sự giải phóng các phôtôn khi kim loại bị đốt nóng.

D.

Sự giải phóng các êlectron từ mặt kim loại do tương tác của chúng với các phôtôn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sự giải phóng các êlectron từ mặt kim loại do tương tác của chúng với các phôtôn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...