Hiện tượng quang điện được Hertz phát hiện bằng cách:

A.

Chiếu một chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính.

B.

Cho dòng catốt đập vào một tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn.

C.

Dùng chất pôlôni 210 phát ra hạt α để bắn phá lên các phân tử nitơ.

D.

Chiếu chùm sáng giàu tia tử ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chiếu chùm sáng giàu tia tử ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...