Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ dung dịch kiềm vào dung dịch ZnSO4 đến dư?

A.

Xuất hiện kết tủa màu trắng bền.

B.

Đầu tiên xuất hiện kết tủa màu trắng, sau đó kết tủa tan dần và dung dịch trở lại trong suốt.

C.

Xuất hiện kết tủa màu xanh.

D.

Có khí mùi xốc bay ra.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đầu tiên xuất hiện kết tủa màu trắng, sau đó kết tủa tan dần và dung dịch trở lại trong suốt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...