Hiện tượng nào sau đây không đúng với khái niệm nhịp sinh học?

A.

cây ôn đới rụng lá vào mùa đông.

B.

dơi ngủ ngày hoạt động về đêm.

C.

lá của một số cây họ đậu xếp lại khi mặt trời lặn.

D.

cây trinh nữ xếp lá lại khi có va chạm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

cây trinh nữ xếp lá lại khi có va chạm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...