Hiện tượng liên quan đến biến đổi số lượng của toàn bộ NST được gọi là

A.

đột biến số lượng toàn bộ NST.

B.

đột biến tự đa bội.

C.

thể không nhiễm.

D.

thể đa nhiễm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đột biến tự đa bội.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...