Hiện tượng lặp đoạn nhiễm sắc thể sẽ dẫn đến

A.

gây chết cho sinh vật.

B.

làm tăng hay giảm cường độ biểu hiện của tính trạng.

C.

làm tăng kích thước của tế bào, làm cơ thể có kích thước lớn hơn.

D.

không ảnh hưởng đến kiểu hình do không mất vật chất di truyền.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...