Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã có ý nghĩa:

A.

dẫn đến trạng thái cân bằng sinh học.

B.

làm tăng mối quan hệ giữa các loài.

C.

phá vỡ trạng thái cân bằng sinh học.

D.

làm giảm mối quan hệ giữa các loài.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...