Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra ở các mối quan hệ nào sau đây?

A.

giữa chuột và rắn hổ mang.

B.

giữa thỏ và bò.

C.

giữa rắn hổ mang và rắn cạp nia.

D.

giữa vi khuẩn lam và nấm trong địa y.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

giữa chuột và rắn hổ mang.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...