Hiện tượng giao thoa ánh sáng phụ thuộc vào các đặc điểm nào của 2 nguồn sáng sau đây? 1) tần số. 2) độ lệch pha. 3) cường độ sáng. 4) độ rộng của nguồn

A. Chỉ các đặc điểm 1, 2.
B. Chỉ các đặc điểm 1, 2, 4.
C. Chỉ các đặc điểm 1, 2, 3.
D. Các đặc điểm 1, 2, 3, 4.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...