Hiện tượng giao thoa ánh sáng là sự chồng chất của 2 sóng thoả mãn điều kiện

A.

cùng tần số, cùng chu kì.

B.

cùng biên độ, cùng tần số.

C.

cùng pha, cùng biên độ.

D.

cùng tần số và có độ lệch pha không đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cùng tần số và có độ lệch pha không đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...