Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng         

A.

A: là sóng siêu âm

B.

B: là sóng dọc

C.

C: có tính chất hạt

D.

D: có tính chất sóng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất song  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...