Hiện tượng di truyền liên kết giới tính được ai phát hiện và trên đối tượng nào?

A.

Menđen với đối tượng đậu Hà Lan.

B.

Mooc-gan với đối tượng ruồi giấm.

C.

Bo với đối tượng hoa loa kèn.

D.

Cacpêsênkô với đối tượng bắp cải.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...