Hiện tượng cân bằng giới tính là trường hợp:

A.

Tỉ lệ cá thể đực và cá thể cái bằng nhau trong 1 lần sinh sản.

B.

Cơ hội trứng thụ tinh với tinh trùng mang NST giới tính X và Y ngang nhau.

C.

Tỉ lệ đực và cái xấp xỉ 1 : 1 tính trên số lượng lớn cá thể trong loài động vật phân tính.

D.

Tỉ lệ cá thể đực và cái ngang nhau trong 1 quần thể giao phối.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...