Hiện tượng cân bằng giới tính là trường hợp:

A.

Tỉ lệ cá thể đực và cá thể cái bằng nhau trong 1 lần sinh sản.

B.

Cơ hội trứng thụ tinh với tinh trùng mang NST giới tính X và Y ngang nhau.

C.

Tỉ lệ đực và cái xấp xỉ 1 : 1 tính trên số lượng lớn cá thể trong loài động vật phân tính.

D.

Tỉ lệ cá thể đực và cái ngang nhau trong 1 quần thể giao phối.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tỉ lệ đực và cái xấp xỉ 1 : 1 tính trên số lượng lớn cá thể trong loài động vật phân tính.

Tỉ lệ .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...