Hiến pháp quy định mọi công dân Việt Nam độ tuổi nào thì được quyền bầu cử:

A. từ 18 tuổi trở lên
B. đủ 18 tuổi trở lên
C. trên 18 tuổi trở lên
D. bằng 18 tuổi trở lên
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...