Hiến pháp quy định mọi công dân Việt Nam độ tuổi nào thì được quyền bầu cử:

A. từ 18 tuổi trở lên
B. đủ 18 tuổi trở lên
C. trên 18 tuổi trở lên
D. bằng 18 tuổi trở lên
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...