Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành vào thời gian nào?

A.

Tháng 12 - 1993

B.

Tháng 12 – 1994

C.

Tháng  12 -  1992

D.

Tháng  12 – 1991

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tháng 12 - 1993

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...