Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành vào thời gian nào?

A.

Tháng 12 - 1993.

B.

Năm 1993.

C.

Năm 1992.

D.

Tháng 12 - 1992

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tháng 12 - 1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...