Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành vào thời gian nào?

A.

Tháng 12 - 1993.

B.

Năm 1993.

C.

Năm 1992.

D.

Tháng 12 - 1992

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...