Hiến pháp chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được ban hành từ khi nào?

A.

Tháng 11 - 1993.

B.

Ngày 21 - 1990.

C.

Tháng 4 - 1994

D.

Tháng 11- 1994.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tháng 11 - 1993.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...